بیمه ملت رامسر
@mellatinsurance_2352


○ مشاوره و صدور انواع رشته های بیمه ای ○ دارنده گواهینامه صلاحیت از انجمن حرفه ای صنعت بیمه ○ مرکز خسارت کد ۵۲۳ بیمه ملت
https://t.me/mfallah2352

Images by بیمه ملت رامسر (@mellatinsurance_2352)